PRODUKTREGISTRERING

PRODUKTREGISTRERING


1. Personlig informasjon

Obligatoriske felt*

Feil har oppstått. Vennligst korriger og klikk på nytt.


Velg en tittel
Sett inn et gyldig fornavn
Sett inn et gyldig etternavn
Sett inn en gyldig adresse
Sett inn gyldig adresse
Sett inn et gyldig postnummer
Sett inn en gyldig by
Sett inn et gyldig telefonnummer
Sett inn et gyldig mobiltelefonnummer
Sett inn en gyldig E-postadresse
Sett inn en gyldig E-postadresse Sett inn på nytt en gyldig E-postadresse

Jeg forstår og samtykker i innholdet i Privacy Notice og:

Takk for at du velger Bauknecht.

Hvis du trenger hjelp til registrering ring:
22 78 25 70

Takk


2. PRODUKTINFORMASJON

Obligatoriske felt*

Feil har oppstått. Vennligst korriger og klikk på nytt.


Produkt 01

Velg en kategori produkter
Sett inn en gyldig modell
Sett inn et gyldig serienummer
Sett inn en gyldig kode
Velg en gyldig kjøpsdato
Velg / Skriv inn en selger
captcha image
Skriv inn riktig kontrolltegn

Takk for at du velger Bauknecht.

Hvis du trenger hjelp til registrering ring:
22 78 25 70

Takk

Hvordan finne produktkoder

Hvordan finne produktkodene. Våre produkter identifiseres med tre koder slik at produktene som du registeres gjenkjennes.

Modell:
Produktets modellnavn (F.eks AKP206/IX).

Serienummer:
produktets entydige identifisering (F.eks 379633322114).

12NC kode:
alle våre produkter er identifisert med en tolvsifret kode som du finner på klistremerket på innsiden av produktet (F.eks 855833322114).

Bildet under viser et eksempel på klistremerket.

12nc code